Redirecţionează 2% din impozit pentru Revista Atelierul

Dacă ai participat la swapurile noastre, la evenimentele noastre chic, dacă urmăreşti zilnic activitatea noastră şi apreciezi articolele, poţi să redirectionezi cei 2% din impozit pentru Revista Atelierul. Redirecţionează cei 2% fie completând formularul 230 cu datele noastre: Asociaţia Atelierul de Creaţie, numărul contului:  RO62RNCB0317121055300001, CIF (cod de identificare fiscală): 28183439 sau  click aici pentru a downloada formularul completat cu datele noastre.

Descarcă formularul, printează-l şi completează-l de mână în 2 exemplare (din care unul pentru contribuabil, conform indicaţiilor Agenţiei de Administrare Fiscală, www.anaf.ro), apoi depune-l direct la Administraţia Financiară de care aparţineţi cel târziu până pe 23 mai 2014  sau prin poştă, în scrisoare recomandată. Nu plăteşti nimic în plus.

Dacă vrei să ne redirecţionezi 2%, şi lucrezi sub incidenţa contractelor de drepturi de autor poţi să completezi formularul 200.  Formularul 200 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din Activităţi independente; – Cedarea folosinţei bunurilor; – Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; – Piscicultură; – Silvicultură; – Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; – Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (sursă anaf.ro).

banner_2vertical-danny

Îţi mulţumim pentru schimbarea pe care o vei produce în mod indirect redirecţionând cei 2% pentru Atelierul de Creaţie!

Totuşi dacă vrei să donezi mai mult sau nu ai acces la 2%  datele  Asociaţiei Atelierul de Creaţie sunt:

Titularul contului: Asociaţia Atelierul de Creaţie

Deschis la Banca Comercială Română, sucursala Rosetti

Numărul contului: RO62RNCB0317121055300001

CIF: 28183439

 
Orice ajutor este o onoare şi o responsabilitate pentru Revista Atelierul!

Pentru a putea duce proiectul Revista Atelierul  mai departe, am creat din martie 2011 Asociaţia Atelierul de Creaţie.

Asociaţia Atelierul de Creaţie este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, nesubordonată partidelor politice, neetnică, neconfesională. Asociaţia Atelierul de Creaţie are personalitate juridică fiind pe deplin autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic, şi având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 90248 din 19.10.2010 eliberată de către Ministerul Justiţiei.

Scopul general pentru Asociaţia Atelierul de Creaţie este promovarea şi desfăşurarea de programe educaţionale, promovării artei şi a culturii, derulării de programe curatoriale, de  programe pentru copii, tineri şi adulţi, organizarea de workshopuri, de diferite evenimente culturale, târguri, expoziţii si de programe editoriale.