Atelier de Picturӑ în Acuarelӑ

Fundaţia Calea Victoriei organizeazӑ miercuri 29 octombrie, de la ora 19:00, Atelierul de Picturӑ în Acuarelӑ, cu Maria Bӑlan, artist plastic.

În cele cinci întâlniri ale atelierului, vom învӑţa mai multe despre puterea şi expresivitatea culorilor şi vom descoperi noi perspective prin care putem privi natura.

Ne vom familiariza cu tehnica acuarelei, vom folosi pastel şi cӑrbune pentru a îmbogӑţi lucrӑrile cu plasticitӑţi aparte şi ne vom acomoda cu noţiunile de bazӑ referitoare la încadrarea în paginӑ, cromaticӑ, tipuri de tuşe, pete şi linii în culoare.

Pastelul – ca tehnicӑ a desenului – se deosebeşte de culorile tradiţionale de picturӑ prin imposibilitatea amestecӑrii nuanţelor pe paleta de culoare. Nu sunt necesare pensule sau cuţite de paletӑ, culoarea se aplicӑ direct sau cu ajutorul degetelor. Acest aspect face ca lucrӑrile în pastel sӑ poatӑ fi rapid executate şi mereu deschise schiţelor detaliate.

Acuarela – tehnicӑ „vie” – e ca şi cum ai lua un gând şi l-ai transforma în culoare. 🙂

Abordarea acuarelei se realizeazӑ „Ud pe ud” (culoarea se rӑspândeşte diferit pe o suprafaţӑ umedӑ, lӑsând loc spontaneitӑţii şi surprizelor cromatice) sau ”Ud pe uscat”.

Învӑţӑm sӑ mânuim tehnica pastelului cu expresivitatea şi forţa caracteristicӑ lui şi a crochiurilor în cӑrbune, ce impun o abordare rapidӑ a desenului. Astfel vom obţine acuarele inedite, pline de culoare şi de viaţӑ.

afis atelier acuarelala

Atelierul I – Acuarelӑ pe suport uscat: combinatӑ cu pastel şi cӑrbune. (lucru dupӑ naturӑ staticӑ)

Atelierul II – Acuarelӑ pe suport umed (lucru dupӑ naturӑ staticӑ)

Atelierul III – Crochiuri de peisaje în acuarelӑ pe suport umed

Atelierul IV – Acuarelӑ şi pastel pe suport uscat, lucrare decorativӑ de inspiraţie Art Nouveau

Atelierul V – Lucrare decorativӑ cu flori, tehnicӑ la alegere dintre cele parcurse

 

Lector: Maria Bӑlan

Data începere: 29 octombrie 2014; Orӑ curs: 19:00

Numӑr ateliere: 5

Frecvenţӑ: sӑptӑmânal, miercuri

Cost: 250 ron (materiale incluse); Cost redus (card fidelitate, studenţi, pensionari): 225 ron (materiale incluse)

Locul de desfӑşurare: Str. Popa Soare nr. 40, etaj 1

Înscrieri la CONTACT@VICTORIEI.RO

Detalii pe www.victoriei.ro